วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ลงพื้นที่ดอยสวนยาหลวง เพื่อเยี่ยมชมพื้นที่ คทช. ต้นแบบ และวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง ที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดให้เกษตรกรจนประสบความสำเร็จ เกษตรกรสามารถมีรายได้เลี้ยงครอบครัวและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (ผอ.สคทช.) ผู้บริหาร สคทช. ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ผู้แทนจากกรมป่าไม้ กรมส่งเสริมสหกรณ์กรมทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานฯ ณ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

โอกาสนี้ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีฯ พร้อมด้วย ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผอ.สคทช. และคณะฯ ได้รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ คทช. จังหวัดน่าน ผลการดำเนินงานการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดร่วมกับวิสาหกิจชุมชนและความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้ง ได้เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายกระบวนการผลิตและการชงกาแฟ พร้อมชิมกาแฟสวนยาหลวง และรับฟังการรายงานสรุปแนวทางการขับเคลื่อนการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ อีกทั้งได้ พบปะพูดคุยเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการช่วยเหลือต่าง ๆ กับผู้นำชุมชน เกษตรกร และประชาชนในพื้นที่ดอยสวนยาหลวง จังหวัดน่าน

นายภูมิธรรมฯ กล่าวโดยสรุปว่า วันนี้มาในฐานะประธาน คทช. เพื่อมาติดตามการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและที่ทำกินในพื้นที่ป่าไม้ การพัฒนาุณภาพชีวิต สาธารณูปโภค ภายหลังจากที่ได้รับการอนุญาตเข้าอยู่อาศัยและทำประโยชน์ในพื้นที่ และมาสนับสนุนส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง ซึ่งการปลูกกาแฟ ทดแทนการปลูกกล้วย หรือข้าวโพด ที่มีราคาต่ำ ทำให้สร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่มากขึ้น อีกทั้ง กรมทรัพย์สินทางปัญญา และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO ได้บูรณาการร่วมกันเพื่อให้คำแนะนำในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และสนับสนุนการรับรองสินค้ากาแฟตามมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ปลูกและผู้ประกอบการกาแฟในพื้นที่ คทช. ช่วยยกระดับรายได้ท้องถิ่น ต่อไป

"ขอชื่นชมและขอบคุณวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่สร้างคนรุ่นใหม่เข้ามาพัฒนาพื้นที่ และเป็นต้นแบบในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด สร้างรายได้ให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่จนประสบความสำเร็จ ทั้งนี้ สำหรับรสชาติของกาแฟที่ได้ชิมนั้นมีความแตกต่างกัน มีทั้งกลิ่นหอม มีรสชาติหวาน ละมุน ตามแต่ละสายพันธุ์ จึงขอเชิญชวนประชาชน มาสนับสนุนดื่มกาแฟของไทย หรือกาแฟของชาวบ้านจังหวัดน่าน ซึ่งชาวบ้าน หรือประชาชนในพื้นที่มีศิลปะในการชง และมีรสชาติที่ดีไม่แพ้ที่อื่น" นายภูมิธรรมกล่าว

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี