เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 ณ บริเวณโถงชั้น 20 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการ สคทช. นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สคทช. ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปสมเด็จองค์พระปฐม ปางเปิดโลก ทรงเครื่องจักรพรรดิ์ เพื่อความเป็นศิริมงคล และการรดน้ำขอพรจากผู้อำนวยการ สคทช. และรองผู้อำนวยการ สคทช. เพื่อสืบสานประเพณีไทย เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี พ.ศ. 2566

Slide
Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

Slide

รางวัล คนดีศรี สคทช. ประจำปี 2567

previous arrow
next arrow

epetitions

complaint

aerial phot interpretation

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี