เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อติดตามการแก้ปัญหายาเสพติด ที่ดินทำกิน และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางไปยังโรงเรียนปางศิลาทองศึกษา ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ในฐานะประธานอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช. จังหวัด) กล่าวต้อนรับและรายงานความเป็นมา ภูมิสังคม รวมถึงผลการดำเนินงานการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในภาพรวมของจังหวัดกำแพงเพชร

รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเขียว-ป่าเขาสว่าง และป่าคลองห้วยทราย เนื้อที่ 12,951-1-91 ไร่ ซึ่งมีประชาชนอยู่อาศัย จำนวน 1,077 ราย ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมทั้งมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองขลุงและป่าคลองแม่วงก์ ตำบลปางตาไว ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง และตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 334 ราย เนื้อที่รวม 4,233-1-52 ไร่

ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า เป้าหมายการจัดพื้นที่ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร มีทั้งสิ้น 12 พื้นที่ แบ่งเป็น พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 7 พื้นที่ และพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน 5 พื้นที่ รวมเนื้อที่ประมาณ 188,000 ไร่ ซึ่งในวันนี้ได้ดำเนินการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ฯ และมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกไปแล้วจำนวน 2 พื้นที่ โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติจะเร่งดำเนินการจัดสรรพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรที่เหลือให้ประชาชนเข้าอยู่อาศัยและทำประโยชน์ พร้อมส่งเสริมพัฒนาอาชีพ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็นในพื้นที่เป้าหมายที่เหลือต่อไป

aerial phot interpretation

"ลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ที่ยากจน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์"

นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

epetitions

Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

oit

complaint